Øvre Årdal Janitsjarkorps
ØVRE ÅRDAL JANITSJARKORPS
 • Om oss    • Oppslagstavle    • Intern medlemsinformasjon    • Sponsor    • Linkar    

 

 

   Oppslagstavle
    - Formenn / Leiarar
    - Dirigentar
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Korpshistorikk
 
Fagforeningens Musiiklag (196?)
Dirigent; Bjarne Øren

Øvre Årdal Janitsjarkorps
1947 - 2008

Farnes Musikklag, som korpset heitte den gongen, vart stifta 15. janar 1947. Rolf Egge, Peder Høyum og Sverre Veheim var driftige og musikkinteresserte menneske som stod i spissen, og dreiv fram arbeidet med å skipa musikklaget. Sjølve grunnlagsarbeidet tok desse fatt på hausten 1946 i nært samarbeid med Farnes ungdomslag og ein dyktig amatørmusikar med namnet Odvin Hartveit som også vart musikklaget sin fyrste dirigent...

Dette var starten til det som i dag er Øvre Årdal Janitsjarkorps...eit blomstrande korps i medvind.
...
Historien er opplevd, men me er ikkje ferdige å skriva han enno. Men du kan gå inn og sjå på kven som har vore formenn/leiarar og dirigenta i korpset (du finn det i menyen til venstre)

   
 

 

 

Øvre Årdal Janitsjarkorps --@-- ovreardal.janitsjarkorps@hotmail.no